• 10 Najlepszych Wykonawców Pozostałych w Bytomiu,

  Sprzęt budowlany: spycharki , ładowarki , kruszarki, przesiewacze. Posiadam bardzo duże doświadczenie w spawaniu w tej specjalizacji. Uprawnienia UDT 111, 135, 141 , 311 .Posiadam mobilny serwis z profesjonalnym sprzętem.

 • TRZYMIESIĘCZNE ODPRAWY - Aktualne wydarzenia z

  Koszt wyborczych zmian w Płocku i powiecie płockim Pracownikowi przysługuje odprawa w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia. Ale nie może ona przekroczyć kwoty dwudziestokrotnego miesięcznego najniższego wynagrodzenia obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy.

 • 10 Najlepszych Wykonawców Pozostałych w Bytomiu,

  Sprzęt budowlany: spycharki , ładowarki , kruszarki, przesiewacze. Posiadam bardzo duże doświadczenie w spawaniu w tej specjalizacji. Uprawnienia UDT 111, 135, 141 , 311 .Posiadam mobilny serwis z profesjonalnym sprzętem.

 • TRZYMIESIĘCZNE ODPRAWY - Aktualne wydarzenia z

  Koszt wyborczych zmian w Płocku i powiecie płockim Pracownikowi przysługuje odprawa w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia. Ale nie może ona przekroczyć kwoty dwudziestokrotnego miesięcznego najniższego wynagrodzenia obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy.

 • 10 Najlepszych Wykonawców Pozostałych w Bytomiu,

  Sprzęt budowlany: spycharki , ładowarki , kruszarki, przesiewacze. Posiadam bardzo duże doświadczenie w spawaniu w tej specjalizacji. Uprawnienia UDT 111, 135, 141 , 311 .Posiadam mobilny serwis z profesjonalnym sprzętem.

 • TRZYMIESIĘCZNE ODPRAWY - Aktualne wydarzenia z

  Koszt wyborczych zmian w Płocku i powiecie płockim Pracownikowi przysługuje odprawa w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia. Ale nie może ona przekroczyć kwoty dwudziestokrotnego miesięcznego najniższego wynagrodzenia obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy.