• rownania konstrukcji młyna kulowego

  - Dobór silnika do młyna węglowego bębnowo-kulowego. Witam, czy jest ktoś w stanie dobrać silnik do młyna węglowego bębowo-kulowego, którego bezwładność to 100kgm^2, moc wymagana do prawidłowej pracy to 60 kW, pracuje on w górnej granicy prędkości obrotowej dla swojej konstrukcji.

 • PREDYKCYJNE UTRZYMANIE RUCHU WYBRANYCH MŁYNÓW

  Podczas eksploatacji młyna węglowego kulowego typu EM70 kotła OP 230, K – 8 zainstalowanego w jednym z podlaskich przedsiębiorstw energetycznych nastąpiło pęknięcie wału głównego przekładni młyna pierścieniowo - kulowego. Wał młyna do momentu awarii pracował 75 000 roboczogodzin. przeprowadzona modernizacja Została

 • 文件大小: 641KB
 • Arkusz zawiera informacje prawnie Układ graficzny © CKE 2018

  Tabela 3. Określenie wpływu wzrostu wydajności młyna węglowego MWkz na wentylację i jakość przemiału Tabela 4. Określenie przyczyn oraz sposobów eliminacji zakłóceń w pracy młyna węglowego MWkz Wydajność młyna B[t/h] Wentylacja V [m3/h] – wartości odczytane z wykresu zależność wentylacji od wydajności dla młyna MWkz 7

 • Kompleksowe zabezpieczenie przeciwwybuchowe urządzeń ...

  Problem: zagrożenie wybuchem mieszaniny pyłu z miału węglowego i powietrza w momencie zetknięcia się ze źródłem zapłonu (np. gorącą powierzchnią, iskrami mechanicznymi i elektrostatycznymi, otwartym źródłem ognia) w aparatach biorących udział w procesach magazynowania, odpylania, mielenia oraz transportu pneumatycznego na terenie młynowni węgla

 • Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance

  Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance ... Przeprowadzane w czasie fazy eksploatacji procesy użytkowania i zapewnienia zdatności zmieniają ilość potencjału użytkowego zawartego w obiekcie. ... [24] Factory norm: Zakładowy normatyw pracochłonności remontu młyna węglowego typ MKM-33, Lublin, WOE, TKK/1/86 1986. [25 ...

 • Komputerowo wspomagana analiza zespołu koła bijakowego ...

  Komputerowo wspomagana analiza zespołu koła bijakowego młyna węglowego ... The problem to determine the shape and optimal dimensions of the relief of the beater has been calculated. The conclusions have been formulated. ... Wytwarzania i Eksploatacji, Jurata, 9-13 maja 2005, 65-72.

 • Problem warunków sanitarnych w przodkach wyrobisk ...

  2. A. Morcinek: Metoda wskaźnikowa w ocenie poziomu kultury bezpieczeństwa – możliwości podwyższenia kultury bezpieczeństwa w kopalniach podziemnych. Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2010. Materiały konferencyjne. 3. A. Morcinek, Z. Słota, K. Słota: Stres zawodowy kopalń – metody redukcji. Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2010.

 • Model pierścieniowo-kulowego młyna węglowego i praktyczne ...

  Opisano uproszczony model pierścieniowo-kulowego młyna węglowego i praktyczne wykorzystanie zamodelowanych w nim sygnałów: temperatury mieszanki pyłowo–powietrznej, który wykorzystano do identyfikacji zapłonów w młynie węglowym oraz sygnału mocy silnika młyna węglowego, który wykorzystano do identyfikacji zaniku paliwa w młynie węglowym, prowadzącego do przegrzania młyna ...

 • Eureka - Konrad Świrski

  Artykuł przedstawia zagadnienie optymalizacji pracy wentylatorowego młyna węglowego w oparciu o predykcyjny regulator optymalizujący z przesuwanym horyzontem, który jest rozwinięciem klasycznych regulatorów predykcyjnych z modelem typu MPC (Model Predictive Control).

 • Eksploatacja kotłów pyłowych, gazowych i olejowych. - Prawo.pl

  2. Szczegółowe zasady eksploatacji kotłów pyłowych, gazowych i olejowych stanowią uzupełnienie ogólnych zasad eksploatacji, ustalonych zarządzeniem Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 1 września 1967 r. w sprawie ogólnych zasad eksploatacji

 • Ochrona przeciwpożarowa obiektów ... - Zabezpieczenia

  Istnieje możliwość wykonania czujek w dowolnym kolorze z palety RAL. Ponadto powierzchnia obudowy czujki w wersji DECORLINE może być imitacją drewna, kamienia, metalu (złota, srebra, aluminium) oraz włókna węglowego. W urządzeniach bezprzewodowych można stosować ogólnie dostępne baterie (czas pracy wynosi od pięciu do siedmiu lat).

 • Zabezpieczenia w instalacjach z kotłami na paliwa stałe

  W obowiązującym od dnia 8 lipca 2009 r. rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w paragrafie 133 ust. 7 odnajdziemy zdanie: „Zabrania się stosowania kotła na paliwo stałe do zasilania instalacji ogrzewczej wodnej systemu zamkniętego, wyposażonej w przeponowe naczynie wzbiorcze, z wyjątkiem kotła na paliwo stałe o mocy nominalnej do ...

 • Wydanie nr 2/2014 - Inżynieria Górnicza

  W artykule przedstawiono technologię pozyskania i twórczego wykorzystania metanu pokładów węgla w Polsce. W kopalniach metan towarzyszący eksploatacji kopaliny podstawowej – węgla kamiennego – nieujęty przez odmetanowanie, w większej części wydziela się do powietrza wentylacyjnego, tworząc mieszaniny metanowe – powietrzne ...

 • Maszyny Górnicze - Tom R. 20, nr 1 (2002) - Biblioteka ...

  artykuł: Znaczenie dokumentacji techniczno-ruchowej w zapewnieniu bezpieczeństwa podczas eksploatacji maszyn górniczych , s. 7-11 ; artykuł: Prognozowanie obciążeń stojaków hydraulicznych dwuteleskopowych obudów GLINIK-066/16 oraz GLINIK-08/22 wskutek wstrząsu górotworu i dobór zabezpieczeń (Madejczyk W.), s. 12-18

 • Raz na węgiel, raz na gaz. Dwa źródła ciepła w jednej ...

  Problem polega na tym, że kocioł na paliwo stałe musi pracować w systemie otwartym. Tymczasem dla kotła gazowego, a także rur, zaworów i grzejników kontakt z powietrzem przez otwarte naczynie wzbiorcze oznacza większe zagrożenie korozją, a więc mniejszą trwałość, niebezpieczeństwo awarii, czyli same kłopoty.

 • Bezpieczeństwo energetyczne Polski. Szanse, zagrożenia ...

  Ksawery Czerniewicz Polska w jeszcze długiej perspektywie w sferze energetyki będzie skazana na węgiel. Należy to brać pod uwagę przy udziale w kreowaniu unijnej polityki klimatycznej i energetycznej, jak i wewnętrznej strategii rozwoju gospodarczego. W obszarze gazu i ropy naftowej skazani jesteśmy na import, zwłaszcza po fiasku mocarstwowych planów dotyczących produkcji energii z ...

 • Palniki rozpałkowe

  Nieprawidłowa praca kotła może być spowodowana przez nagłe zatrzymanie podajnika/młyna węglowego, awaryjne odstawienie wentylatorów lub urządzeń pomocniczych. W znacznym stopniu ułatwia to pracę kotła, a w sytuacji awaryjnej pomaga w utrzymaniu parametrów pary świeżej, którą jest

 • MODEL MATEMATYCZNY UKŁADU NAWĘGLANIA DLA

  4.2. Model matematyczny młyna węglowego Schemat zastępczy młyna węglowego doprowadzającego mieszaninę pyłowo – powietrzną do kotła wraz z przyjętymi oznaczeniami przestawiono na rysunku 4. Rys. 4. Schemat zastępczy młyna pierścieniowo-kulowego W proponowanym podejściu pomija się bilans masowy wilgoci oraz przyjmuje się stałą

 • KOMAG - Publikacje pracowników KOMAG w roku 2002

  FIGIEL A.: Znaczenie dokumentacji techniczno‑ruchowej w zapewnieniu bezpieczeństwa podczas eksploatacji maszyn górniczych. Masz. Gór. 2002 nr 89 s. 7‑11. 14. ... Diagnoza nieprawidłowej pracy układu mechanicznego kulowego młyna węglowego na podstawie pomiarów drgań. Masz.

 • Świrski: Trzeba wyciągnąć wnioski z awarii w elektrowni ...

  Problem z młynami był zmorą energetyki przed wprowadzeniem dobrych systemów automatycznej regulacji, teraz o wiele lepiej reguluje się temperaturę powietrza do młyna, jego przepływ, jak i też błyskawicznie zatrzymuje się („odstawia”) młyn w przypadku awarii.

 • Egzamin zawodowy technik energetyk - Kwalifikacje w zawodzie

  - określ wpływ wzrostu wydajności młyna węglowego MWkz na wentylację i jakość przemiału węgla, - określ przyczyny oraz sposoby eliminacji zakłóceń w pracy młyna węglowego MWkz. Do wykonania zadania wykorzystaj informacje zawarte w Dokumentacji technicznej zamieszczonej w arkuszu egzaminacyjnym.

 • Malowanie Profesjonalne usługi malarskie, ochrona ...

  Powłoka młyna węglowego przed naprawą Młyny węglowe 8 sztuk – kocioł 858 MW w Elektrowni Bełchatów Usunięcie uszkodzonej i wykonanie nowej powłoki termoodpornej – etylokrzemian plus nawierzchnia polisiloksanowa

 • (PDF) FLOW PHENOMENA MODELLING IN THE SIFTER OF THE

  DOBROWOLSKI B., NOWOSIELSKI G.: Badania numeryczne aerodynamiki układu odsiewacz młyna węglowego -separator pyłu w instalacji pyłowej kotła OP-650, Konferencja Naukowo -Techniczna ...

 • Świrski: Trzeba wyciągnąć wnioski z awarii w elektrowni ...

  Problem z młynami był zmorą energetyki przed wprowadzeniem dobrych systemów automatycznej regulacji, teraz o wiele lepiej reguluje się temperaturę powietrza do młyna, jego przepływ, jak i też błyskawicznie zatrzymuje się („odstawia”) młyn w przypadku awarii.

 • Egzamin zawodowy technik energetyk - Kwalifikacje w zawodzie

  - określ wpływ wzrostu wydajności młyna węglowego MWkz na wentylację i jakość przemiału węgla, - określ przyczyny oraz sposoby eliminacji zakłóceń w pracy młyna węglowego MWkz. Do wykonania zadania wykorzystaj informacje zawarte w Dokumentacji technicznej zamieszczonej w arkuszu egzaminacyjnym.

 • Malowanie Profesjonalne usługi malarskie, ochrona ...

  Powłoka młyna węglowego przed naprawą Młyny węglowe 8 sztuk – kocioł 858 MW w Elektrowni Bełchatów Usunięcie uszkodzonej i wykonanie nowej powłoki termoodpornej – etylokrzemian plus nawierzchnia polisiloksanowa

 • (PDF) FLOW PHENOMENA MODELLING IN THE SIFTER OF THE

  DOBROWOLSKI B., NOWOSIELSKI G.: Badania numeryczne aerodynamiki układu odsiewacz młyna węglowego -separator pyłu w instalacji pyłowej kotła OP-650, Konferencja Naukowo -Techniczna ...

 • Zagrożenia pożarowe towarzyszące spalaniu i współspalaniu ...

  Czytaj też:Wybrane aspekty metodologii analizy cyklu życia odnawialnych źródeł energiiBadania stężeń włókien azbestu w powietrzu, na stanowiskach pracy i w środowiskuGIG: Próba podziemnego zgazowania węglaNuklidy promieniotwórcze w wodach pitnych na Śląsku 1. - portal gospodarka i ludzie nettg.pl - portal Trybuny Górniczej; przemysł; społeczeństwo; innowacje; górnictwo ...

 • JSW: zapalenie metanu w kopalni Budryk, trzech niegroźnie ...

  Do zapalenia metanu doszło w czwartek w rejonie nowej ściany wydobywczej na poziomie 1290 metrów należącej do Jastrzębskiej Spółki Węglowej kopalni Budryk w Ornontowicach – przekazali przedstawiciele spółki. Trzej pracownicy zostali niegroźnie oparzeni.

 • Budownictwo - Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i ...

  § 87. Traci moc rozporządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 9 maja 1970 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach energetycznych oraz w innych zakładach przy urządzeniach elektroenergetycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 125 i z 1974 r. Nr 12, poz. 72). § 88.

 • Kotły na paliwo stałe Cord - różnice model, cechy ...

  Kotły na paliwo stałe są łatwe w użyciu i opiera się na ręcznym załadunkiem paliwa. Ich struktura składa się z dwóch przedziałów. Pierwszy paliwa jest umieszczony w drugim - woda jest ogrzewana. Jego temperatura jest regulowana przez ogrzewanie chowany klapki. Przepływa gorąca woda do wody.

 • „Górnictwo węgla kamiennego w Zagłębiu Dąbrowskim

  Przemysłu Węglowego w roku 1946 . b) Produkcja węgla kamiennego w Zjednoczeniu Dąbrowskim ... wydajności w latach Planu , bezpieczeństwa pracy , dyscypliny pracy , zbytu surowca – porównanie Zjednoczenia Dąbrowskiego w latach 40- ... Problem przemysłu w Zagłębiu Dąbrowskim stanowi również temat opracowań dotyczących miast ...

 • Ocena stanu bezpieczeństwa pracy,

  logicznych związanych z procesem udostępniania, eksploatacji i transportu. Pracowników górnictwa obowiązują szczególne rygory dla utrzymania stanu bezpieczeństwa oraz bezpiecznego postępowania. Problem ryzyka w pracy górniczej pogłębia się jeszcze, w związku z pogarszającymi się warunkami górniczo-geologicznymi, szczególnie

 • Sztuczna inteligencja, czyli rewolucja dla fabryk i ...

  Wdrożyliśmy taki algorytm w Elektrowni Rybnik dla młyna węglowego – najbardziej awaryjnego elementu systemu energetycznego. Został on zaprogramowany tak, aby przez 5 proc. czasu (ok. 40h), pokazywał stany prowadzące do awarii.

 • APPLICATION OF REVERSE ENGINEERING FOR SAFETY

  BEZPIECZEŃSTWA EKSPLOATACJI KÓŁ BIJAKOWYCH ... przez uderzanie cząstek węgla o bijaki osadzone na wirniku młyna oraz w pewnym stopniu dzięki uderzeniom jednych cząstek o drugie (ścieranie). Procesowi mielenia w młynach ... Istotna dla bezpiecznej eksploatacji młyna wentylatorowego jest informacja,

 • Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej - Tom Vol. 56, nr ...

  artykuł: Problem hałasu w czasie eksploatacji maszyn do prac ziemnych (Kazimierska-Grębosz M.), s. 255-262 ; artykuł: Narzędzia informatyczne a efektywność zarządzania w logistycznym łańcuchu dostaw , s.

 • (PDF) IMPROVEMENT OF FLOW CONDITIONS BEFORE THE FOUR

  DOBROWOLSKI B., NOWOSIELSKI G., Badania numeryczne aerodynamiki układu odsiewacz młyna węglowego -separator pyłu w instalacji pyłowej kotła OP-650, Konferencja Naukowo -Techniczna ...

 • Sztuczna inteligencja, czyli rewolucja dla fabryk i ...

  Wdrożyliśmy taki algorytm w Elektrowni Rybnik dla młyna węglowego – najbardziej awaryjnego elementu systemu energetycznego. Został on zaprogramowany tak, aby przez 5 proc. czasu (ok. 40h), pokazywał stany prowadzące do awarii.

 • APPLICATION OF REVERSE ENGINEERING FOR SAFETY

  BEZPIECZEŃSTWA EKSPLOATACJI KÓŁ BIJAKOWYCH ... przez uderzanie cząstek węgla o bijaki osadzone na wirniku młyna oraz w pewnym stopniu dzięki uderzeniom jednych cząstek o drugie (ścieranie). Procesowi mielenia w młynach ... Istotna dla bezpiecznej eksploatacji młyna wentylatorowego jest informacja,

 • Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej - Tom Vol. 56, nr ...

  artykuł: Problem hałasu w czasie eksploatacji maszyn do prac ziemnych (Kazimierska-Grębosz M.), s. 255-262 ; artykuł: Narzędzia informatyczne a efektywność zarządzania w logistycznym łańcuchu dostaw , s.

 • (PDF) IMPROVEMENT OF FLOW CONDITIONS BEFORE THE FOUR

  DOBROWOLSKI B., NOWOSIELSKI G., Badania numeryczne aerodynamiki układu odsiewacz młyna węglowego -separator pyłu w instalacji pyłowej kotła OP-650, Konferencja Naukowo -Techniczna ...

 • Diagnostyka procesu spalania pyłu węglowego z ...

  rozwarstwiania się. Problem ten uwidacznia się ju w ciągu nawęglania. Mieszanka pyłu węglowego i biomasy, trafiając do zasobnika, z którego następnie podawana jest do palników, pod wpływem drgań ulega swoistemu przesianiu. Chwilowy stosunek mas spalanych paliw moe

 • Ciśnienie piecu spada - tematy na elektroda.pl 3

  Tematy o ciśnienie piecu spada, Podajnik szufladowy/tłokowy pieca węglowego, Nowy piec cieknie po napaleniu, Spadek cisnienia w piecu kiedy uzywam cieplej wody uzytkowej - Vitodens 343 f, Piec gazowy Beretta - Ciśnienie spada i wyłącz się piec

 • Technik energetyk (kwalifikacja e.22 - Kwalifikacje w zawodzie

  W tym celu: - oblicz obciążenie cieplne komory paleniskowej, - zlokalizuj na schemacie urządzenia pomocnicze kotła, - określ stan dynamiczny młyna węglowego MWkz na podstawie wyników pomiarów eksploatacyjnych łożyskowania, - określ wpływ wzrostu wydajności młyna węglowego MWkz na wentylację i jakość przemiału węgla,

 • Metan z pokładów węgla – stan i perspektywy ...

  Metan występuje w pokładach węgla ka-miennego wpostaci: zaadsorbowanych lub za-absorbowanych molekuł w mikroporach, gazu wolnego nagromadzonego w szczelinach lub porach lub jako gaz rozpuszczony w wodzie i masie węglowej. Z wyżej wymienionych posta-ci, pierwsza przedstawia nawet 90 % całkowitej ilości metanu zawartego w pokładach węgla2.

 • (PDF) Bezpieczenstwo energetyczne i ekologiczne na ...

  Problem bezpieczeństwa energetycznego, ... równocześnie działania na rzecz sektora węglowego. Węgiel (w tym węg iel . ... eksploatacji polskich kopalni węg l a br unatnego zdjęto już 9,5 ...

 • Wydanie nr 1/2014 - Inżynieria Górnicza

  W artykule przedstawiono podsumowanie zmian w górnictwie i bazie zasobowej węgla kamiennego po 1989 r., w odniesieniu do prognoz dalszych przeobrażeń oraz zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. W wyniku restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego zakończono eksploatację w połowie kopalń Górnośląskiego Zagłębia ...

 • METODY GEOSTATYSTYCZNE W BADANIU

  W powyższej pracy problem zagnieżdżenia pomiarów został ... kopalni w trakcie przygotowywania i późniejszej eksploatacji pokładu węglowego. W pracy ... względu na kwestie bezpieczeństwa ...

 • Postępowanie: Wykonanie koncepcji, PB i PW dla zadania ...

  Górażdże Cement S.A. działając w imieniu własnym na podstawie art. 71 k.c., pragnie zaprosić Państwa firmę do wzięcia udziału w postępowaniu, którego celem będzie wybór firm do wzięcia udziału w negocjacjach, a następnie – w razie wyboru Państwa firmy – do podjęcia negocjacji, zgodnie z art. 72 k.c., w celu wykonania opracowań projektowych dla zadania inwestycyjnego ...

 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI. z dnia 17 września ...

  1 Dz.U ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych. (Dz. U. z dnia 8 października 1999 r.) Na podstawie art Kodeksu pracy zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne 1. Rozporządzenie określa wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników

 • Kraków: PGNiG i PGG podpisały umowę o współpracy w ramach ...

  PGNiG i PGG podpisały w środę w Krakowie umowę o współpracy w ramach programu Geo-Metan. Jego celem jest rozwijanie i udoskonalanie krajowych technologii poszukiwania i wydobycia metanu z ...