• Chiny Separacja rudy miedzi, Separacja rudy tantalu,

  2020-6-20  Wydajny sprzęt, oferujemy kompleksową obsługę pod klucz o wydajności nie większej niż 10000 ton / d dla złota, srebra, miedzi, chromu, ołowiu-cynku, wolframu-cyny-tantalu-niobu, rudy manganu i zapewniamy wysoką oceń odzysk swojej kopalni.

 • Instytut Metali Nieżelaznych ałącznik nr 1 44-100 Gliwice ...

  2009-10-30  Instytut Metali Nieżelaznych Załącznik nr 1 44-100 Gliwice do Umowy ul. Sowińskiego 5 nr 1/BAT/2009 część 3 z dnia 30.09.2009 r. 5 wynosi od 1,5 do 6,5 t/h i jest uzależniona od potrzeb nabywców i wielkości urządzenia.

 • Firmy wg produktów i usług: Budownictwo - Kompass

  Sprzęt do kondycjonowania i obróbki powierzchniowej drewna Sprzęt do malowania i pokostowania drewna Sprzęt do przewozu i manipulowania kłodami, tartaczny Sprzęt do sortowania surowca drzewnego Sprzęt do wytwarzania uchwytów, klamek drewnianych

 • Główny Urząd Statystyczny

  2020-1-10  Rudy i koncentraty niobu, tantalu lub wanadu 2615 90 07.29.19-45 Rudy i koncentraty antymonu 2617 10 07.29.19-90 Pozostałe rudy i koncentraty, gdzie indziej niesklasyfikowane 2617 90 Dział 08 POZOSTAŁE PRODUKTY GÓRNICTWA I WYDOBYWANIA ...

 • Firmy wg produktów i usług: Metale, maszyny, technika

  Urządzenia i sprzęt do trawienia w walcowni Urządzenia i wyposażenie do anodowania (anodyzowania) ... Urządzenia, maszyny do grudowania, brykietowania i ubijania rud Urządzenia, maszyny i wyposażenie wsadzarki, urządzenie załadowcze wielkiego pieca

 • ebazawiedzy.pue.uprp.gov.pl

  2019-8-7  Sprzęt do prac w pasiece, np. do oczyszczania lub odkażania A01K 53/00 Podkarmiaczki lub poidła pasieczne A01K 55/00 Urządzenia do podkurzania dla pszczelarzy ; Wyposażenie dla pszczelarzy, np. siatki ochronne A01K 57/00 Sprzęt do przenoszenia

 • Sprawozdawczość

  2010-3-3  Narzędzia do wiercenia w kamieniu lub do wierceń ziemnych z częścią roboczą z pozostałych materiałów, włączając części Tafle, płyty, płytki, bloki i podobne wyroby z włókien roślinnych, słomy, wiórów, trocin, pyłu lub innych odpadów drewna26.65.11-00.00

 • Kobalt i jego związki nieorganiczne - PDF

  1 Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2011, nr 3(69), s prof. dr hab. ANDRZEJ SAPOTA mgr ADAM DARAGÓ Akadenia Medyczna Akademia Medyczna w Łodzi Łódź ul. J. Muszyńskiego 1 Kobalt i jego związki nieorganiczne w przeliczeniu na Co Dokumentacja dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego 1*1 NDS: 0,02 mg/m 3 NDSCh: NDSP: DSB: 15 μg Co/l moczu; 1 μg Co/l krwi.

 • Ekoinfonet - auditor wymagań prawnych Ekoinfonet

  Metodę stosuje się do zawartości fosforu od 0,005 procent (m/m) do 1,5 procent (m/m) pod warunkiem, że zawartości wolframu, niobu, tantalu i cyrkonu są nie większe niż 1 procent (m/m) w przypadku każdego z tych czterech pierwiastków, a zawartość tytanu

 • EWG-Islandia

  2016-12-13  73.14 (ciąg dalszy) 02 - Drut o grubości do 6 mm 18 09 - Pozostałe 18 73.15 Stal stopowa i stal węglowa wysokiej jakości w postaciach określonych w pozycjach 73.06 do 73.14: 10 - Wlewki ze stali węglowej wysokiej jakości 2 11 - Wlewki ze stali nierdzewnej lub

 • Środki ograniczające skierowane przeciwko

  2020-5-17  Środki ograniczające skierowane przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej. - Akty Prawne 2. 18 Załącznik I obejmuje wszystkie produkty, materiały, sprzęt, towary i technologie, w tym oprogramowanie, będące produktami lub technologiami podwójnego zastosowania określonymi w rozporządzeniu Rady (WE) nr 428/2009 19. ...

 • Środki ograniczające skierowane przeciwko

  2020-5-17  Środki ograniczające skierowane przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej. - Akty Prawne 2. 18 Załącznik I obejmuje wszystkie produkty, materiały, sprzęt, towary i technologie, w tym oprogramowanie, będące produktami lub technologiami podwójnego zastosowania określonymi w rozporządzeniu Rady (WE) nr 428/2009 19. ...

 • Środki ograniczające skierowane przeciwko

  2020-5-17  Środki ograniczające skierowane przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej. - Akty Prawne 2. 18 Załącznik I obejmuje wszystkie produkty, materiały, sprzęt, towary i technologie, w tym oprogramowanie, będące produktami lub technologiami podwójnego zastosowania określonymi w rozporządzeniu Rady (WE) nr 428/2009 19. ...