Ceník školkovného

Pro školní rok 2017/2018

Celodenní docházka  7:00 - 18:00

Cena / Měsíc

5 x týdně

7 920 Kč

4 x týdně

6 720 Kč

3 x týdně

5 760 Kč

2 x týdně

4 320 Kč

 1 x týdně

2 640 Kč

---------------------------------------------------------------------

------------------------------------

Půldenní docházka 7:00 - 13:00 / 12:00 - 18:00

Cena / Měsíc

5 x týdně

4 550 Kč

4 x týdně

4 160 Kč

3 x týdně

3 510 Kč

2 x týdně

2 600 Kč

---------------------------------------------------------------------

------------------------------------

Příležitostné hlídání   70 Kč / hod.                                                                                                                                Výše uvedené ceny jsou platné od 1.9. 2011.

Večerní, noční, víkendové hlídání, svátky, Silvestr                                                                                       Ceny za hlídání nad rámec standardní doby provozu školičky se stanoví individuálně na základě potřeb rodičů a možnostech školičky.

Školkovné                                                                                                                                                           Zahrnuje - veškeré dětské oslavy (mikulášská a vánoční besídka, narozeniny, indiánský den, táborák...), aktivity                           prováděné formou kroužků                                                                                                                           Nezahrnuje - stravné, výlety

Platba za školkovné, se hradí vždy do 5. dne v měsíci docházky do školičky, bankovním převodem na účet České spořitelny: 2183435339/0800, variabilní symbol: rodné číslo dítěte.                                                                              Platba za stravné se hradí též do 5. dne v měsíci, ale zpětně za uplynulý měsíc, dle skutečně odebrané stravy.

Školkovné je považováno za paušální platbu, která se v době nepřítomnosti dítěte nevrací. Vyjímkou je absence dítěte z důvodu nemoci, v tomto případě je možnost čerpat 50% z celkového počtu zameškaných dnů v náhradním termínu.                                                                                                                                                             Změnu bloku docházky je nutné nahlásit do konce předcházejícího měsíce, ve kterém bude požadována změna a ukončení docházky nahlásit 60 dnů před posledním dnem docházky.                                                                         Při opožděném vyzvednutí dítka se platí za každou započatou hodinu standardní sazba.