Program dne


Program a činnosti pro děti jsou vybírány tak, aby kompletně rozvíjely osobnost a aby se dítě zdokonalovalo po všech stránkách.

Příchod dětí, volné činnosti, hry, kreslení

7:00 - 9:00

Komunitní kruh, ranní cvičení, svačina

9:00 - 9:30

Činnosti zaměřené na rozvoj osobnosti dítěte v oblasti poznávací, emocionální, vztahové, jazykové a komunikativní aktivity

9:30 - 10:30

Pobyt venku

10:30 - 12:00

Oběd, čištění zoubků, pohádka, odpočinek

12:00 - 14:30

Postupné vstávání, hygiena, svačina

14:30 - 15:00

Aktivity dětí

15:00 - 16:00

Pobyt venku na zahradě, zájmové činnosti (dle počasí)

16:00 - 18:00