Přihláška

Školička Bublinka - přihláška

Dítě
Jméno:     ................................................................         Datum narození: ......................................................................... 

Příjmení:   ................................................................         Rodné číslo:        ......................................................................... 

Adresa:    ................................................................         Zdravotní poj.     ..........................................................................

 ....................................................................................                          

Matka                                                                                                                                                              

Jméno:     .............................................................         Tel. do práce:     ....................................................................... Příjmení:   .............................................................         Tel. mobilní:        ...................................................................... Adresa:    .............................................................         E-mail:                 ...................................................................... ................................................................................

Otec

Jméno:     ................................................................         Tel. do práce:      .........................................................................

Příjmení:   ................................................................         Tel. mobilní:         .........................................................................

Adresa:    ................................................................         E-mail:                 ..........................................................................

....................................................................................

Dítě budou vyzvedávat

Jméno:    .....................................     Kontaktní telefon:     .....................................     Číslo op:     ...................................

Jméno:    .....................................     Kontaktní telefon:     .....................................     Číslo op:     ...................................

Docházka o kterou máte zájem  (prosím zaškrtněte)

                                                    Dopolední blok                            Odpolední blok
Pondělí
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Úterý
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Středa
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Čtvrtek
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pátek
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Každodenní docházka            
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poznámky:


V...................................    dne...................................

.....................................................................................                                                                                  ........................................................................
                   zákonný zástupce                                                                                                                              za Bublinku