Vyjádření dětského lékaře

Školička Bublinka - vyjádření dětského lékaře


Jméno:

Příjmení:

Datum narození:

Rodné číslo:

Místo trvalého pobytu:


Dítě je zdravé, může být přijato do dětského centra

ANO               -               NE


Dítě vyžaduje speciální péči v oblasti:

  • zdravotní
  • tělesné
  • smyslové
  • jiné


Jiná závažná sdělení o dítěti:


Očkování:


Alergie:

V..........................................   Dne.........................................                                          .......................................................                                                                                                                                  razítko, podpis lékaře